Statut

Aktualny statut Stowarzyszenia w formacie PDF jest dostępny tutaj :


Statut ISPMIG – zmiany grudzień na stronę

Ostatnio zaktualizowany w Grudniu 2015