10-lecie ISPMiG

Miło jest zakomunikować naszym członkom Stowarzyszenia i wszystkim sympatykom, iż istniejemy już 10 lat!

Na zaproszenie ISPMiG i Wójt Gminy Izabelin, przyjechały do nas z wizytą w dniach 16-19 grudnia 2022, delegacje z Gmin Partnerskich i tym samym uświetniły swoją obecnością obchody Jubileuszu 10-lecia działalności naszego Stowarzyszenia.

Delegacje, reprezentowane były przez: pana Marcela Pritsch – Burmistrza miasta Borken, pana Sylvaina Tamburro – Wicemera miasta Meru, panią Małgorzatę Radziewicz – Dyrektor Gimnazjum w Mickunach, oraz pana Plamena Pavlolva – Dyrektora Administracji Miejskiej w Urzędzie Gminy Dołni Cziflik i jednocześnie Dyrektora Domu Kultury i kierownika zespołu artystycznego w sołectwie Venelin, należącego do tej gminy.

Podczas pobytu w naszym kraju, delegacje miały okazję pojechać na wycieczkę do Warszawy, gdzie zwiedziły Zamek Królewski i obejrzały Stare Miasto. W sobotni wieczór uczestniczyły w Gali Jubileuszowej 10-lecia ISPMiG, na której oprócz członków Stowarzyszenia, obecni byli przedstawiciele: Urzędu Gminy, wraz z Wójt panią Dorotą Zmarzlak, Rady Gminy wraz z przewodnicząca panią Joanną Białas, oraz inni znakomici goście.

Do grona rodzin partnerskich dołączyła nowa gmina, Kosów w Ukrainie. Umowę partnerską w trakcie gali podpisały: Wójt Gminy Izabelin, Przewodnicząca Rady Gminy Izabelin, oraz Sekretarz Rady Gminy i Wiceburmistrz miasta Kosów, pani Svitlana Medvedchuk. Jesteśmy ogromnie dumni z tego wydarzenia!

Podczas uroczystości, Prezes Stowarzyszenia Monika Grzybowska, oraz Wiceprezes Maciej Motelski wręczyli pamiątkowe statuetki z okazji 10-lecia działalności Izabelińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i Gmin: delegacjom z zagranicy, pani Wójt, a także poprzedniemu wójtowi Gminy Izabelin panu Witoldowi Malarowskiemu, jako inicjatorowi utworzenia naszego Stowarzyszenia, oraz pierwszej Prezes Stowarzyszenia pani Grażynie Zielińskiej.

Statuetkę i specjalne wyrazy podziękowania, Prezes Stowarzyszenia pokierowała do Dyrektor Centrum Kultury Izabelin, pani Darii Kuźniecow-Dudko, wieloletniego sympatyka naszego Stowarzyszenia, która zgodziła się zostać gospodarzem i poprowadziła wieczorną galę.

Podczas jubileuszu, przedstawiciele delegacji z zagranicy odebrali w imieniu swoich laureatów, nagrody w II Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym „z Pięknem Przyrody przez Granice”, wraz z ich pracami. Pozostałe zdjęcia zostały przekazane Centrum Kultury Izabelin z przeznaczeniem na licytację podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, aby pieniądze w ten sposób otrzymane pomogły chorym w leczeniu sepsy.

Dodatkowo, Burmistrz miasta Borken otrzymał obraz namalowany przez dziewczynkę z miasta Bucza jako podziękowanie, za przyznaną dotacje na rzecz Ukraińców, którzy uciekając przed wojną znaleźli schronienie w naszych domach.

Słowa podziękowania w formie tabliczki pamiątkowej dla ISPMiG za wspieranie kontaktów z gminami i miastami partnerskimi, integrowanie lokalnej społeczności oraz organizowanie wspólnych imprez i wydarzeń, z rąk pani Wójt odebrała Prezes Monika Grzybowska.

Wieczór został uświetniony przepięknym recitalem wokalnym artystki o pseudonimie „Zuzanna”, która wystąpiła wraz z towarzyszącą jej skrzypaczką panią Dorotą „Sowa” Kuzielą.

Następnego dnia, w ramach Jarmarku Bożonarodzeniowego, Gminy Partnerskie zaprezentowały swoje wyroby artystyczne, oraz kulinarne specjały. Piękny pokaz tradycyjnego bułgarskiego kolędowania, połączonego z ludowym śpiewem i tańcem, przedstawił zespół artystyczny z sołectwa Venelin. Był to niezwykle wzruszający występ.

Mamy nadzieję, że wizyta Gmin Partnerskich stała nie tylko dla nas, ale i dla naszych gości wspaniałym wydarzeniem kulturalnym, oraz inspiracją do zacieśniania dalszej wzajemnej współpracy międzynarodowej na płaszczyźnie społecznej, historycznej i artystycznej.  

Wszystkim osobom i instytucjom, które nieustannie wspierają nasze działania, chcemy w tym miejscu podziękować z całego serca, za zaangażowanie i poświęcony czas przy realizacji wydarzeń łączących mieszkańców Gminy Izabelin z mieszkańcami Gmin Partnerskich w całej Europy.

Do zobaczenia przy kolejnych przedsięwzięciach!