Konkurs Fotograficzny 2021

Interesujesz się fotografią?

Zachwyca Cię piękno przyrody Gminy Izabelin?

Chcesz pokazać swoje zdjęcia?

Izabelińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast i Gmin (ISPMiG), serdecznie zaprasza do udziału w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym “z Pięknem Przyrody przez Granice”, który organizuje we współpracy z Gminami Partnerskimi Izabelina –Méru (Francja), Mickuny (Litwa), Dołni Cziflik (Bułgaria), oraz Montedinove (Włochy).

Konkurs adresowany jest do amatorów, osób mieszkających, pracujących i uczących się na terenie Gminy Izabelin, a także w Gminach Partnerskich.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace fotograficzne, których tematem jest przyroda Gminy Izabelin, i Gmin Partnerskich.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

M – dzieci i młodzież w wieku do lat 16;

Open – młodzież i dorośli w wieku powyżej16 lat.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

Etap I Eliminacje – Gminy Partnerskie ogłaszają Konkurs wśród swoich mieszkańców i powołują Jury, które wybiera trzy spośród zgłoszonych do niej prac fotograficznych (miejsca od I do III), w każdej kategorii.

Etap II Finał – wybrane prace w Etapie I z każdej Gminy Partnerskiej, zostaną ocenione przez międzynarodowe Jury, w skład którego wejdą dwie osoby z każdej Gminy. Międzynarodowe Jury wybiera trzy zwycięskie prace w każdej kategorii (miejsca od I do III), oraz jedno wyróżnienie w każdej kategorii.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o przesłanie fotografii wraz z oświadczeniem (załączniki do Regulaminu konkursu) drogą elektroniczną na adres info@ispmig.org(max. 3 zdjęcia o parametrach min. 2000×3000 pikseli).

Termin nadsyłania prac – 10 października br.

Zwycięskie fotografie będą opublikowane na stronie ISPMiG, w mediach społecznościowych, a także prezentowane w przestrzeni publicznej Gminy Izabelin oraz Gmin Partnerskich.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe!

Harmonogram konkursu:

Do 10 października 2021 – nadsyłanie prac konkursowych;

Do 17 października 2021– wybór zwycięskich prac w Gminie Izabelinie i Gminach Partnerskich;

Do 24 października 2021 – prace międzynarodowego Jury, wybór zwycięskich prac z Gmin Partnerskich, które wzięły udział w konkursie;

24 października 2021 – Ogłoszenie wyników II etapu konkursu.

Regulamin Konkursu „z Pięknem Przyrody przez Granice”

Oświadczenie uczestnika Konkursu

Oświadczenie Rodzica/Opiekuna prawnego dziecka uczestniczącego w konkursie

Regulamin prac Jury „z Pięknem Przyrody przez Granice”

Kontakt: Monika Grzybowska: monika.grzybowska@o2.pl

Katarzyna Renaud: katarzyna.renaud@gmail.com

Projekt jest finansowany z dotacji Urzędu Gminy Izabelin.