Gmina Mèru

Meru to gmina miejska położona 50 km na północ od Paryża w departamencie Oise. Gmina liczy 13,5 tysiąca mieszkańców.

Mérudium, Mairiu, Matrius, Méruacum… nazwa Méru gubi się w meandrach historii, ale źródła wskazują, że nazwa miasta wywodzi się z czasów celtyckich. Znaleziono wykopaliska Wykopaliska świadczą o tym, że teren zamieszkały był już Par ailleurs, les fouilles menées sur le site de la station d’épuration ont confirmé la présence d’habitats datés du Haut Empire gallo-romain (IIe siècle après J.C.).

Miasto rozwinęło się w XVII wieku, historia Meru jest ściśle związana z produkcją wyrobów z masy perłowej i kości słoniowej.
Początkowo różne przedmioty ozdobne i użytkowe z kosci słoniowej, rogów i masy perłowej wyrabiali w zimie miejscowi rolnicy, nie było wtedy prac polowych.

W XIX wieku produkcja ta znacznie się zintensyfikowała. Powstało wiele specjalizacji związanych z produkcją guzików, kostek domina, wachlarzy itp. Produkty z Meru eksportowane były do wielu odbiorców z kraju i zagranicą.

Ciekawostki

Meru od 17 do pocz. XX wieku nazywane było « Światową Stolicą Masy Perłowej”. Wyrabiano tu wachlarze, guziki, kości do gry, domino i wiele innych wyrobów z masy perłowej, kości słoniowej, hebanu itp. W dawna fabryce wyrobów z masy perłowej kilkanaście lat temu utworzono muzeum, które wpisane jest na listę najciekawszych muzeów Francji.

Największy rozkwit przemysłu produktów z masy perłowej przypadł na wiek XIX. Produkcja była jeszcze intensywna w pierwszej połowie XX wieku, potem w związku z pojawieniem się wyrobów z plastiku, prawie całkowicie zanikła. Dziś kilkadziesiąt róznych wyrobów z masy perłowej mogą nabyc turyści w przymuzealnym butiku.

Dziś mieszkańcy Meru na ogół pracują w Paryżu.