Gmina Mickuny

Gmina mickuńska położona jest na wschód od Wilna, niedaleko od Nowej Wilejki, przy Trakcie Połockim. Jej powierzchnia wynosi 54 km kw., liczy ponad 5 tys. mieszkańców, z których około 78 proc. stanowią Polacy, 7 proc. Litwini, reszta – inne narodowości.

Pierwsze wzmianki o miasteczku pojawiały się w źródłach pisanych już w XV wieku, nazwę prawdopodobnie przybrało ono od nazwiska Mickun. Początkowo miejscowość należała do Kapituły Wileńskiej, później do księcia Puzina, a w 1818 roku zostały własnością prof. medycyny Uniwersytetu Stefana Batorego, wynalazcy szczepionki przeciwko ospie Augusta Becu.

Centrum gminy – miasteczko Mickuny – zamieszkuje 1500 osób. Znajduje się tu kościół pw. Wniebowzięcia NM Panny, konsekrowany w 1826 r., gruntownie odremontowany i rozbudowany w roku 2000, a także lokalne urzędy oraz polsko-litewsko-rosyjska szkoła średnia. Do większych osiedli gminy należą wsie: Gałgi, Skajstery, Osinniki.

W gminie przeważają drobne gospodarstwa rolne, Działa tu też kilka spółek indywidualnych, zajmujących się budową domów drewnianych, przetwórstwem mięsa, produkcją wyrobów stolarskich, mebli, płyt chodnikowych i ogrodzeń i przypraw kulinarnych. Wielu młodych, znajduje źródło utrzymania pracując w mieście. Sprzyja temu bliskie sąsiedztwo Wilna oraz dobre połączenie komunikacyjne.

Prócz szkoły średniej w Mickunach, jest szkoła średnia w Jałówce i początkowa w Skajsterach. Placówki oświatowe uczestniczą w konkursach i zawodach sportowych, współpracują ze szkołami i instytucjami w Polsce, organizując wymianę grup młodzieżowych. Ostatnio dzięki pomocy samorządu, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i sponsorów z Macierzy rozbudowano szkołę w Jałówce: przeprowadzono remont budynku klas początkowych, wybudowano stołówkę i salę sportową.

Ciekawostki

Tadeusz Dołęga-Mostowicz utrwalił Mickuny w powieści „Znachor”, wydanej w 1937 r. Dzięki ekranizacji powieść zyskała popularność nie tylko wśród polskiego widza, ale też litewskiego oraz sąsiednich państw.

W 1818 roku Mickuny stały się własnością Augusta Becu – prof. medycyny Uniwersytetu Stefana Batorego, wynalazcy szczepionki przeciwko ospie. August Becu był ojczymem Juliusza Słowackiego, który wraz z rodzeństwem często spędzał w Mickunach wakacje.