Władze Izabelińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i Gmin

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

PREZES – Monika Grzybowska
WICEPREZES – Maciej Motelski

SEKRETARZ – Katarzyna Renaud

CZŁONEK ZARZĄDU – Krystyna Konieczna
CZŁONEK ZARZĄDU – Jerzy Sternicki

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCA – Katarzyna Piątkowska-Szkiłłądź

Członek Komisji – Hanna Kwietniewska

Członek Komisji – Wojciech Przepiórkowski

Sposób reprezentacji: do reprezentacji Stowarzyszenia, zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, wymagane są: podpis prezesa – jednoosobowo, wiceprezesa – jednoosobowo lub dwóch członków zarządu działających łącznie.