Zarząd Izabelińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i Gmin

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania Stowarzyszenia, zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, wymagane są podpisy prezesa – jednoosobowo, wiceprezesa – jednoosobowo lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

PREZES ZARZĄDU – Monika Grzybowska
WICEPREZES ZARZĄDU – Maciej Motelski
CZŁONEK ZARZĄDU – Jerzy Sternicki
CZŁONEK ZARZĄDU – Krystyna Konieczna
SEKRETARZ ZARZĄDU – Katarzyna Renaud