I etap Konkursu Fotograficznego 2022

Zakończyliśmy I etap Konkursu fotograficznego „z Pięknem Przyrody przez Granice”. Do konkursu zgłoszonych zostało łącznie w Izabelinie i Gminach Partnerskich we Francji, w Niemczech, we Włoszech w Bułgarii i Litwie 146 fotografii, swoje prace nadesłało 55 uczestników. W gminie Izabelin na Konkurs nadesłano 42 fotografie, w tym 12 w kategorii J – Junior do lat 16. Dziękujemy uczestnikom i uczestniczkom za piękne zdjęcia! W I etapie Konkursu organizowanym w Izabelinie i w naszych Gminach Partnerskich Jury wybrało prace, które przeszły do II, międzynarodowego etapu Konkursu.

Obecnie trwa II etap Konkursu-Finał. Wybrane w I etapie prace w każdej gminie partnerskiej zostaną ocenione przez międzynarodowe Jury złożone z 2 przedstawicieli z każdego z 5 krajów. Jury otrzymało zanonimizowane prace fotograficzne, które oceni przyznając I, II, III miejsce oraz wyróżnienie w każdej kategorii. Prace w II, międzynarodowym etapie konkursu ocenią: Katarzyna Fidler, Janusz Rosikoń (Izabelin), Carina Keßler, Ingo Sielaff (Borken, Niemcy), Eliane Bunouf, Françoise Etienne (Meru, Francja), Lucina Makevicz, Alina Pozlewic (Mickuny, Litwa), Hari Kasabov, Dafko Iwanow (Dołni Cziflik, Bułgaria), Antonio Del Duca, Frida Romanelli (Montedinove, Włochy).

Łączne wyniki I i II etapu Konkursu zostaną ogłoszone w sobotę 22 października o godz. 18:00 we foyer Centrum Kultury Izabelin.

O szczegółach wydarzenia poinformujemy wkrótce.