Dołni Cziflik

Dołni Cziflik – gmina położona jest w pobliżu Warny – 330 tysięcznego miasta portowego nad Morzem Czarnym. Ma wyjątkowo cenne warunki do rozwoju turystyki – od tradycyjnej turystyki morskiej po coraz bardziej poszukiwane alternatywne formy ekoturystyki. Piaszczysta plaża, u ujścia rzeki Kamczii, jest najdłuższa na bułgarskim wybrzeżu Morza Czarnego. Na terenie gminy ma 9,7 km długości. Na terenie przybrzeżnym działają 4 kompleksy wypoczynkowe: Kamczia – Longoza, Szkorpiłowci – północ, Szkorpiłowci – południe i wioska Szkorpiłowci. Gmina dysponuje szerokim wyborem obiektów noclegowych, od standardu turystycznego do luksusowego. Obecnie jest to ponad 2100 łóżek.

Na terenie gminy znajduje się 20 chronionych terenów naturalnych. Rezerwat Biosfery Kamczia jest częścią Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery i jest uznanym na całym świecie obiektem UNESCO. Do Dołnego Cziflika przyjeżdżają ornitolodzy i turyści z całej Europy w celu obserwacji ptaków – kilka niezwykle cennych ptasich rezerwatów pełnych rzadkich gatunków położonych jest w gminie.

Najstarsze zabytki historyczne i kulturalne w gminie pochodzą z czasów Cesarstwa Rzymskiego. Zachowało się wiele ruin – twierdza Erie w ujściu rzeki Kamczia,  wczesnośredniowieczna bazylika w pobliżu miejscowości Szkorpiłowci, rzymski piec wzdłuż drogi do murów obronnych Szerba i Germeto w pobliżu miejscowości Golica.

Gmina wyróżnia się zróżnicowanym pagórkowatym krajobrazem.  Z wysokości 550 m obok wsi Golica, teren schodzi przez grzbiet Gór Kamczia. Poprzez liczne tarasy morskie i rzeczne, a kończy się wydmami na czarnomorskiej plaży. Zima jest stosunkowo łagodna, lato – suche, słoneczne i ciepłe, jesienne – ciepłe i długie.  

Źródła: https://www.gmina.izabelin.pl/66,gminy-partnerskie?tresc=2968