Kontakt

We wszelkich sprawach prosimy o kontakt pod następującym adresem :

Izabelińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast i Gmin
ul. Jana Matejki 21
05-080 Izabelin
info@ispmig.org