Kontakt

We wszelkich sprawach prosimy o kontakt pod następującym adresem :

Izabelińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast i Gmin
ul. Jana Matejki 21
05-080 Izabelin
info@ispmig.org

Alternatywnie w celu kontaktu mogą Państwo skorzystać z formularza poniżej, który wyśle automatycznie wiadomość na adres poczty elektronicznej naszego stowarzyszenia.