I etap konkursu

Zakończyliśmy I etap Konkursu Fotograficznego ” z Pięknem Przyrody przez Granice”!

W gminie Izabelin w I etapie konkursu udział wzięło 16 osób:

  • 3 osoby w kategorii M- (młodzież do lat 16),
  • 13 osób w kategorii Open – (powyżej 16 lat).

Nadesłano 45 prac fotograficznych:

  • w kategorii M – 9 prac,
  • w kategorii O – 36 prac,
  • 5 prac (wszystkie w kategorii O) nie zostało dopuszczonych do oceny z uwagi na niezgodność z Regulaminem Konkursu.

Jury w składzie: Agata Czunikin-Krasowicka, Piotr Fidler, Hanna Kwietniewska, Daria Kuźniecow-Dudko, Wacław Piekarski, Ewa Urniaż-Szymańska oceniło prace i wybrało zwycięskie fotografie (miejsca I, II, III oraz wyróżnienie), które przechodzą do II, międzynarodowego etapu Konkursu.

Równolegle pracowały komisje konkursowe w naszych gminach partnerskich: Meru (Francja), Mickuny (Litwa), Montedinove (Włochy) Dołni Cziflik (Bułgaria), które wybrały zwycięskie prace fotograficzne nadesłane na konkurs w poszczególnych gminach.

W II etapie oceny i wyboru zwycięskich zdjęć dokona międzynarodowe jury, w skład którego wejdą po 2 osoby z każdej z gmin partnerskich.

Łączne wyniki I i II etapu konkursu opublikowane zostaną w dniu 24 października 2021 r. do godz. 14:00.