Jak dołączyć?

Izabelińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast i Gmin jest otwarte na nowych członków chętnych do realizowania z pasją celów statutowych w gminie Izabelin.
Aby dołączyć do stowarzyszenia należy przede wszystkim wypełnić wniosek o przyjęcie do stowarzyszenia oraz opłacić składkę członkowską ustaloną w określonej wysokości na bierzący rok.
Wniosek o przyjęcie do ISPMIG