Gminy Partnerskie

Początek koncepcji miast i gmin partnerskich sięga czasów po zakończeniu II Wojny Światowej, gdy w zgliszczach starego kontynentu rodziła się nowa zjednoczona Europa. Ogromnym problemem było nawiązanie współpracy między krajami, które podczas wojny widziały siebie nawzajem jako strony walczące. W nowej Europie jako sąsiedzi, musieli nauczyć się razem od podstaw, rozwijać handel i wymiany w celu odbudowania Europy dla wspólnego dobra.
I tak jedno z pierwszych partnerstw powojennych zostało podpisane w roku 1947, chociaż historycznie znajdujemy wcześniejsze przesłanki mówiące o mniej lub bardziej uregulowanych wymianach między gminami czy miastami z różnych krajów.

Cel miast i gmin partnerskich

Celem zawiązywania partnerstw między gminami jest wspólna pomoc i rozwój wymian zarówno kultorowych, gospodarczych jak i informacyjnych. Dzisiejsza Europa bez granic zdecydowanie ułatwia zrealizowanie strategii miast i gmin partnerskich. Wymiany inicjowane są oddolnie, przez populacje lokalne gdzie każdy z nas może być ambasadorem Polski a nawet bardziej gmin w których żyjemy i pracujemy. Dzięki tym wymianom, zawiązujemy nowe przyjaźnie, uczymy się jak inni radzą sobie z problemami socjalnymi i ekonomicznymi w ich gminach, wymieniamy inne doświadczenia i otwieramy siebie na inne kultury.

Wizyty u partnerów

Wizyty są organizowane kilkakrotnie w roku w zależności od kalendarza ustalonego wcześniej w ramach Stowarzyszenia. W celu nawiązania bliskich więzów, wizytujący są zakwaterowywani u rodzin parterskich w miastach do których jadą dzięki czemu mają okazję jeszcze bardziej zbliżyć się do swoich gospodarzy.