Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności ISPMiG 2012


Sprawozdanie z działalności ISPMiG 2013 29


Sprawozdanie z działalności ISPMiG 2014

Sprawozdanie finansowe ISPMIG 2014

Sprawozdanie z działalności ISPMiG 2015

Sprawozdanie finansowe ISPMiG za rok 2016

Sprawozdanie z działalności ISPMiG 2016 final