Udział Członków ISPMiG w „Mamoriale im. Zofii Morawskiej”

Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi zorganizowało 19 czerwca 2016 bieg charytatywny „Mamoriał im.Zofii Morawskiej”, którego celem było pozyskanie środków na wsparcie działalności Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Laskach.
W imprezie wzięło udział 400 biegaczy. Celem uczestników było wykonanie jak największej liczby okrążeń wokół Zakładu w Laskach w ciągu 90 minut. Za każde okrążenie o długości ponad 3 300 m wykonane przez biegacza sponsorzy przeznaczyli pewną kwotę na wsparcie Szlachetnego Celu. Łącznie pozyskano wsparcie w kwocie ponad 20 000,- zł. Najszybszy biegacz wykonał w założonym czasie prawie 7 okrążeń – pomimo dopingu kibiców zabrakło kilkunastu sekund do zaliczenia ostatniego „kółka”.
Wśród biegaczy nie zabrakło także członków Izabelińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i Gmin, którzy przybyli wraz z rodzinami w grupie 15 osób i wspólnie pokonali 30 okrążeń.

lipiec 1, 2016