Konkurs „MIĘDZYNARODOWE ZAGADKI MATEMATYCZNE 2019” Edycja VII

W tym roku Izabelińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast i Gmin  we współpracy ze Szkołą Podstawową im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie organizuje już siódmą edycję Międzynarodowego Konkursu Matematycznego– Zagadki Matematyczne.
I etap konkursu w tej edycji mamy już za sobą . Polegał na rozwiązaniu 10 zagadek w ciągu 60 minut. W tym etapie każdy uczestnik mógł zdobyć 20 punktów. Zadania były otwarte i przy ich rozwiązywaniu liczyła się nie tylko dobra odpowiedź, ale także tok rozumowania. Czekamy na wyniki z poszczególnych krajów.

W tym roku zgłosiło się do konkursu 100 uczniów z Polski i gmin partnerskich:
-­‐ Niemiec z gminy Borken, z Gustaw Heinemann Schule,
-­‐ Francji z College Pierre Mendes, Lycee Condercet z Meru, College Immaculee, College du Thelle,
-­‐ Litwy z Gimnazjum w Mickunach,
-­‐ Bułgarii z Gminy Dolnij Cziflik
-­‐ Polski ze Szkoły Podstawowej w Izabelinie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej EDULAB w Starych Babicach, Gimnazjum Dwujęzycznego im. Lotników Amerykańskich w Warszawie.
• I etap odbył się między 10 a 20 marca 2019 roku w szkołach uczestników. Wyniki I etapu ogłoszone będą 26  marca 2019 r .na stronie Szkoły Podstawowej i stronie Izabelińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i Gmin ISPMiG.
• Etap II polega na zespołowym wykonaniu prezentacji na temat życia i działalności Johna Nasha ze szczególnym uwzględnieniem jego osiągnięć matematycznych. W poszczególnych szkołach między 10 a 20 maja przed specjalnie powołanymi komisjami zespoły przedstawią swoje prezentacje. Najlepsze prace z poszczególnych państw zostaną przesłane do organizatorów konkursu z nich wyłonimy najciekawsze.
• prace te zostaną zaprezentowane podczas uroczystego rozdania nagród 31 maja 2019 r. w Centrum Kultury Izabelin. Do ostatniego etapu konkursu zostanie zaproszonych po 6 uczestników z każdego kraju, którzy łącznie otrzymają największą ilość punktów z obu etapów w swoich grupach. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie konkursu oraz uczestnikom za to, że
wyrazili chęć udziału w zawodach matematycznych -­‐ podjęli wyzwanie.

Życzymy powodzenia w drugim etapie.

Projekt „Konkurs Międzynarodowe Zagadki Matematyczne – VII edycja 2019” jest wspołfinansowany przez Urząd Gminy Izabelin

marzec 25, 2019