Zarząd

Zarząd Izabelińskiego Partnerstwa Miast i Gmin

Żaneta Wróbel – prezes zarządu
z.wrobel@ispmig.org
Michał Jędrzejczyk – wiceprezes zarządu
Katarzyna Renaud – sekretarz zarządu
k.renaud@ispmig.org
Tadusz Konieczny – członek zarządu