VI edycja konkursu „Międzynarodowe Zagadki Matematyczne”

luty 15, 2018

VI edycja konkursu „Międzynarodowe Zagadki Matematyczne”

W  tym roku odbędzie się już szósta edycja Konkursu Matematycznego    – „Miedzynarodowe Zagadki Matematyczne”.

Konkurs organizowany jest przez  Izabelińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast i Gmin  oraz Szkołę Podstawową im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie.

Konkurs składa się z dwóch etapów. I etap polega na rozwiązaniu 10 zagadek w ciągu 60 minut. W tym etapie można  zdobyć 20 punktów. Zadania są otwarte i przy ich rozwiązywaniu liczy się nie tylko dobra odpowiedź, ale także tok rozumowania.

W tym roku zgłosiło się do konkursu 98 uczniów w tym;

25 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Izabelinie, Gmina Izabelin

50 uczniów z Gminy Meru we Francji

9 uczniów z Gminy Mickuny na Litwie

10 uczniów z Gminy Borken w Niemczech

oraz 4 uczniów  z Niepublicznej Szkoły Podstawowej EDULAB z Babic, Gmina Stare Babice.

I etap odbędzie się  19 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Izabelinie. Wyniki I etapu ogłoszone będą 27 marca br . na stronie Szkoły Podstawowej i stronie Izabelińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i Gmin. W podobnym terminie odbędzie się I etap konkursu we wszystkich  szkołach biorących w nim udział.

 Zgodnie z regulaminem konkursu wszyscy uczestnicy mogą przystąpić do II etapu konkursu. W tym roku polega on na wykonaniu prezentacji na temat Mikołaja Kopernika i jej przedstawieniu przed komisją szkolną. Uczestnicy będą pracowali w zespołach do pięciu osób.  W tym etapie uczniowie mogą zdobyć maksymalnie 10 punktów.  II etap odbędzie się w maju.

Laureaci konkursu zostaną wyłonieni  po zakończeniu weryfikacji.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia !