Konkurs Fotograficzny 2021

Interesujesz się fotografią?

Zachwyca Cię piękno przyrody Izabelina?

Chcesz pokazać swoje zdjęcia?

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowym konkursie fotograficznym  “Z pięknem przyrody przez granice” , który organizujemy we współpracy z partnerskimi gminami Izabelina – Méru (Francja), Mickuny (Litwa), Dołnij Cziflik (Bułgaria) oraz Montedinove (Włochy).

Konkurs adresowany jest do amatorów, osób mieszkających, pracujących i uczących się  na terenie gminy Izabelin, a także w gminach partnerskich Izabelina.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace fotograficzne, których tematem jest przyroda Izabelina, oraz gmin partnerskich.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

M – dzieci i młodzież w wieku do lat 16;

Open – młodzież i dorośli w wieku powyżej16 lat.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

Etap I eliminacje – gminy partnerskie ogłaszają Konkurs wśród swoich mieszkańców i powołują Jury, które wybiera trzy spośród zgłoszonych do niej prac fotograficznych  (miejsca od I do III), w każdej kategorii.

Etap II Finał – wybrane prace w każdej gminie partnerskiej w Etapie I, zostaną ocenione przez międzynarodowe Jury, w skład którego wejdą dwie osoby z każdej gminy. Jury wybiera trzy zwycięskie prace w każdej kategorii (miejsca od I do III) oraz jedno wyróżnienie w każdej kategorii.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o przesłanie fotografii wraz z oświadczeniem (załączniki do Regulaminu konkursu) drogą elektroniczną na adres info@ispmig.org(max. 3 zdjęcia o parametrach min. 2000×3000 pikseli).

Termin nadsyłania prac – 10 października br.

Zwycięskie fotografie będą promowane w Internecie i mediach społecznościowych a także prezentowane  przestrzeni publicznej Izabelina oraz gmin partnerskich.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe!

Harmonogram konkursu:

Do 10 października  2021 – nadsyłanie prac konkursowych

Do 17 października 2021– wybór zwycięskich prac w Izabelinie i gminach partnerskich

Do 24 października 2021 – prace międzynarodowego Jury, wybór zwycięskich prac z wszystkich gmin partnerskich

24 października 2021 – Ogłoszenie wyników II etapu konkursu

Regulamin Konkursu „Z pięknem przyrody przez granice” (link)

Oświadczenie uczestnika Konkursu (link)

Oświadczenie Rodzica/ Opiekuna prawnego dziecka uczestniczącego w konkursie (link)

Regulamin prac Jury „Z pięknem przyrody przez granice” (link)