Kategorie
Uncategorized

Dożynki w Pikieliszkach

W dniach 27 – 29 września 2019, delegacja z Izabelińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i Gmin, odwiedziła Wilno, oraz sąsiednią gminę Mickuny i Pikieliszki, na Litwie. Nasza delegacja została zaproszona przez starostę gminy Mickuny panią Renatę Mickiewicz, oraz przez mer rejonu wileńskiego panią Marię Rekść, z okazji uroczyście obchodzonego tam corocznie Święta Plonów.

Święto Plonów, są to największe dożynki rejonu wileńskiego, w których udział biorą przedstawiciele 23 gmin i jest to jedno z najważnieszych wydarzeń w życiu społeczności polskiej, starannie pielęgnującej naszą tradycję i kulturę narodową do dziś. Dożynki odbyły się w sobotę, 28 września w szczgólnym miejscu – przy dworku marszałka Józefa Piłsudskiego w Pikieliszkach.

Dzień wcześniej, delegacja z ISPMIG miała przyjemność spotkać się na uroczystej kolacji w Domu Kultury Polskiej „Pan Tadeusz” w Wilnie, z delegacjami przybyłymi na Świeto Plonów z innych regionów naszego kraju, a także z przedstawicielami społeczności polskiej wybranej do Sejmu Republiki Litewskiej, oraz do lokalnego samorządu.  Jednym z punktów progamu w tym dniu, były piękne i wzruszające występy artystyczne przygotowane przez polskie zespoły folklorystyczne.

W niedzielę 29 września, odbyło się w Domu Wspólnoty w Mickunach pożeganie gości, poprzedzone Mszą Św. w Kościele Wniebowzięcia NMP, na której wystąpił chór z Węgorzewa „Ojczyzna”,  a następnie odbył się koncert pieśni sakralnych w jego wykonaniu.

Nasza delegacja, zostały ponownie zaproszona na dożynki w roku 2020 i mamy nadzięję, że znówu spotkamy się w tak ciepłej i rodzinnej atmosferze.

Monika Grzybowska

Dodaj komentarz