Informacyjne

Zgłoszenia na wyjazd na dożynki oraz na Wurstmarkt

Izabelińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast i Gmin serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Izabelin do wzięcia udziału wyjeździe na Święto Plonów do zaprzyjaźnionej gminy Mickuny na Litwie. Dożynki odbywają się co roku w dworku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pikieliszkach: w tym roku 27 wrzesnia (sobota).
Wyjazd: piątek 26 września około 12:00
Powrót: niedziela 28 września około 20:00
Zgłoszenia uczestników przyjmujemy do dnia 2 września br. na adres info@ispmig.org
Koszt: Uczestnicy pokrywają koszty zakwaterowania i ubezpieczenia.
Szczegółowe informacje info@ispmig.org
  • Linked In
  • Google