Borken

Konkurs Międzynarodowe Zagadki Matematyczne 2015

W dniu 28 marca 2015 roku w Zespole Szkól w Izabelinie odbyła się trzecia edycja konkursu „Międzynarodowe Zagadki Matematyczne” organizowana pod egidą Izabelińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i Gmin oraz Zespołu Szkół w Izabelinie.
Cześć pierwsza konkursu obejmowała dziesięć zadań, które uczestnicy mieli rozwiązać w ustalonym czasie (60 minut). Zadania zostały przygotowane i wybrane z bazy zadań stworzonej przez nauczycieli matematyki z gmin partnerskich z Niemiec, Francji i Polski. Do testu wybraliśmy pięć zadań polskich, trzy francuskie i dwa niemieckie.
W pierwszej części uczestniczyło 18 uczniów ze wszystkich klas izabelińskiego gimnazjum. W tym samym czasie we Francji i Niemczech odbyły się podobne konkursy, w których udział wzięli uczniowie tamtejszych szkół – 10 uczniów z Meru we Francji i 20 uczniów z Borken w Niemczech.
Najmłodszym uczestnikiem Konkursu była Wiktoria Zdanowska z klasy Ia, którą obdarowano wielkanocnym zajączkiem.
Wyniki pierwszego etapu Konkursu, naszych uczniów zostaną ogłoszone 2 kwietnia 2015 roku na stronie internetowej szkoły. Wyniki zbiorcze obejmujące wszystkich uczestników ogłoszone zostaną w późniejszym terminie po uzyskaniu protokołów z Gmin Partnerskich.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom i opiekunom konkursu.

P1130464P1130467P1130469P1130470P1130476P1130479P1130480P1130481

Aktualizacja – Zakończenie oraz ogłoszenie wyników :

Poniżej przedstawiamy wyniki. Gratulacje dla wszystkich uczestników.

Informacja o konkursie/
Izabelin konkurs matemat 2 etap procent
Protokół zbiorczy konkursu za gadki matematyczne całość

Aktualizacja – Pierwszy etap zakończony :

Poniżej przedstawiamy wyniki. Gratulacje dla wszystkich uczestników.

Protokół zbiorczy – etap I

Aktualizacja – Protokół z przeprowadzenia konkursu :

Aby zapisać plik na dysku kliknij na link poniżej :

Protokół z konkursu

Le concours de mathématiques «énigmes mathématiques internationales” – I étape Izabelin

Le 28 Mars 2015, au complexe scolaire d’Izabelin s’est déroulé la troisième édition des «énigmes mathématiques internationales” organisée sous l’égide de l’Association de partenariat des Villes et Communes d’Izabelin et le complexe scolaire d’Izabelin.
La première partie de la compétition se composait de problèmes que les participants ont eu à résoudre dans un temps limité (60 minutes). Ces problèmes ont été préparés et choisis parmi une base de données de problèmes composés par les enseignants de mathématiques des communes partenaires d’Allemagne, de France et de Pologne. Pour ce test, nous avons choisi cinq problèmes polonais, trois français et deux allemands.
18 élèves de toutes les classes du collège d’Izabelin ont participé à cette première partie. Dans le même temps, en France et en Allemagne un concours similaire a été organisé, auquel a participé 10 élèves de Méru (France) et 20 élèves de Borken (Allemagne).
La plus jeune participante, Zdanowska Victoria de la classe Ia (4èmeA), a reçu à ce titre un lapin de Pâques.
Les résultats de la première étape de la compétition seront annoncés aux élèves le 2 Avril 2015 sur le site de l’école. Les résultats regroupés de tous les participants seront annoncés à une date ultérieure, après les procès-verbaux des partenaires des municipalités.
Les organisateurs tiennent à remercier tous les participants et les personnes responsables de la surveillance.

  • Linked In
  • Google