Informacyjne

Inicjatywa 3 Maratony

Inicjatywa Izabelińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i Gmin 3 MARATONY

We wrześniu 2012 roku ISPMiG zaproponowało wspólny start i udział przedstawicieli gmin partnerskich w biegach maratońskich organizowanych w stolicach państw europejskich.
Inicjatywa ta została entuzjastycznie podchwycona przez przedstawicieli stowarzyszeń z Meru i Borken. 25 listopada 2012 odbyło się w Meru spotkanie koordynujące działania związane ze wspólnym startem w biegach maratońskich. Ustalono przedstawicieli w następujących biegach:

  • Maraton Paryski – 7 kwietnia 2013
  • Maraton Berliński – jesień 2014 (prawdopodobnie 28 września)
  • Maraton Warszawski – jesień 2015 (prawdopodobnie 27 września)

Przedstawiciele ISPMiG zaproponował start pod wspólnym logo:
MOBIZA

Meru Borken Izabelin Marathon team
Ponadto przedstawili projekt graficzny koszulki dla uczestników oraz poinformowali o pozyskaniu sponsora na zakup koszulek startowych dla startujących pod znakiem MOBIZA.
Uczestnicy spotkania zaaprobowali propozycje ISPMiG.
Koordynatrami projektu zostali:

  • Thierry Brigaudeau – Meru
  • Baerbel Fischbach – Borken
  • Jerzy Sternicki – Izabelin
  • Linked In
  • Google